Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska
"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


ZarządzeniaZarządzenie dyrektora nr 4/2015/2016 z dnia 1.09.2015 r.
W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych służących do realizacji programów nauczania.

zarządzenie zarządzenie cd.. zarządzenie cd.. zarządzenie cd..

regulamin oświadczenie

Zarządzenie dyrektora nr 5/2015/2016 z dnia 15.09.2015 r.
W sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

zarządzenie
Template & Design by Sliffka