Program wychowawczy

STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM W GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RZEKUNIU


„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

Jan Paweł II

,,Szkoła- miejsce , w którym dziecko jest pełnowartościowym , równym nam człowiekiem.
Bowiem w duszy dziecka są zadatki wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy."
Janusz Korczak


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
GIMNAZJUM
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w RzekuniuPROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RZEKUNIU

Nasi partnerzy

              

CSS Templates