Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych     Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukakcji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.Nr 46,poz.432, ze zmianami) w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych - wychowawczych są:

a) 2 listopada 2012 r.
b) 23, 24, 25 kwietnia 2013 r.
c) 3 maja 2013 r.
d) 31 maja 2013 r.

W wyżej wymienionych dniach gimnazjum organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze.Template & Design by Sliffka