Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


Wigilia 2010,...Pożegnanie Dyrektora,...Przywitanie Wójta


Naciśnij, aby otworzyć galerię       Wigilia szkolna to uroczystość szczególna. Tego dnia

możemy się wyciszyć, zadumać, wspólnie śpiewać kolędy,

patrzeć na siebie z życzliwością i uśmiechem. Jest również

okazja do wspólnie spędzonego czasu. Wigilia w gimnazjum

odbyła się dnia 21 grudnia 2010r. o godzinie 13.30. Rozpoczęła ją kolęda Cicha noc

zaśpiewana przez chór dziewczęcy. Następnie uczniowie klas I i III recytowali poezję

księdza J. Twardowskiego, J. Tuwima i J. Kasprowicza.

      Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, ponieważ wśród dostojnych gości po raz

pierwszy mieliśmy okazję przywitać Wójta Gminy Rzekuń, Pana Stanisława Godzinę.

Wejście na salę gimnastyczną dotychczasowego dyrektora gimnazjum zaakcentowane

zostało owacjami ze strony społeczności uczniowskiej. Na uroczystości gościliśmy również:

- Księdza Proboszcza podpułkownika Jana Mrowcę, Pana Krzysztofa Żebrowskiego -

Wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ostrołęce. Pana Edwarda Gryczkę

- Przewodniczącego Rady Gminy w Rzekuniu, Panią Elżbietę Olkowską - Przewodniczącą

Rady Rodziców przy Gimnazjum w Rzekuniu, Punktem kulminacyjnym było uroczyste, oficjalne

pożegnanie byłego dyrektora, Pana Stanisława Godzinę. Podziękowania za wzorowe

kierowanie placówką w ciągu ostatnich 11 lat dokonała obecna Pani Dyrektor, Bożena

Jaskólska. Do życzeń dalszych sukcesów dołączyli się: Proboszcz naszej parafii - Jan

Mrowca, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Elżbieta Olkowska, Wizytator - Pan Krzysztof

Żebrowski, przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz dziewczęta z chóru szkolnego,

które wykonały pieśń Wędrówką życie jest człowieka.

       Kolejnym punktem spotkania było uhonorowanie Pana Krzysztofa Żebrowskiego

medalem za siedmioletnią współpracę przez byłego dyrektora. Na podsumowanie głos zabrał

Wójt, Stanisław Godzina, któremu nie udało się ukryć wzruszenia. Drżącym głosem

podsumował swoją pracę w gimnazjum, które stworzył oraz podziękował wszystkim za miłe

przyjęcie. Zgromadzeni okazali swoje uznanie gromkimi brawami. Całe spotkanie wigilijne

odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze, pełnej nadziei na przyszłość. Na zakończenie,

zgodnie z przyjętą już w naszej szkole tradycją, wysłuchaliśmy słów Jana Pawła II

o Bożym Narodzeniu i odśpiewaliśmy Barkę.
Template & Design by Sliffka