Statut

S T A T U T

GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W RZEKUNIU

z dnia 15 marca 1999 r. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia
28 sierpnia 2015r.Otwórz (pobierz) statut gimnazjum

Statut
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
          w RzekuniuGimnazjum w Rzekuniu działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 8.01.1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96), przepisów wykonawczych i uchwały nr V/39/1999r. Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Rzekuniu.

Nasi partnerzy

              

CSS Templates