Szkoła Marzeń

    

Szkoła Marzeń

    
   

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu,

gmina Rzekuń, Dyrektor: Stanisław Godzina

Szkolny koordynator programu: Małgorzata Pieczyńska

- PROGRAM SZKOŁA MARZEŃ W LICZBACH:

- Liczba uczniów w szkole: 288 - Liczba uczniów uczestniczących w programie: 288 - Liczba nauczycieli uczestniczących w programie: 26 - Liczba osób spoza szkoły objętych programem: 60 - Liczba instytucji i szkół, z którymi szkoła współpracuje: 12 - Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych: 1050 h
- Nasi nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu/ach: „Praca metodą projektu „ – kurs internetowy 2 osoby, „Poradnictwo zawodowe, orientacja i informacja zawodowa”- kurs stacjonarny 1 osobaOPIS PROJEKTU

Beneficjentami projektu są uczniowie naszej szkoły, ale również absolwenci, uczniowie współpracujących z nami szkół podstawowych, a także rodzice i społeczność lokalna. Głównym celem programu jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Prowadzone działania pozwalają im odkrywać swoje talenty, poznawać drogi, dzięki którym mogą je rozwijać. Stąd bardzo szeroka oferta kół zainteresowań, ale i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli. W projekt zostało zaangażowanych też wielu specjalistów spoza szkoły, którzy prowadzą warsztaty: plastyczne, taneczne, etnograficzne, archeologiczne, zajęcia karate. Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Do absolwentów i uczniów szkół podstawowych wyszliśmy z ofertą zajęć sportowych , które służą wypromowaniu mody na aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia. Społeczność lokalna korzystała również z adresowanych do nich zajęć sportowych oraz kursów językowych z angielskiego i niemieckiego o różnym stopniu zaawansowania. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w językach obcych to kolejny ważny cel naszego programu, dlatego rozszerzyliśmy liczbę godzin zajęć językowych dla uczniów. Współpracując z Agencją Rozwoju Regionalnego Mazowsza Północno – Wschodniego, włączyliśmy się w projekt „Szkoła Pokoju” realizowany przez organizacje i młodych ludzi z Finlandii, Estonii, Grecji, Hiszpanii i Polski. U jego podstaw legła chęć opanowania (i w niedalekiej przyszłości zniwelowania) rosnącego zjawiska przemocy, dyskryminacji i agresji.


BUDOWANIE KOALICJI LOKALNEJ

Do działań w ramach projektu zaangażowaliśmy wiele instytucji lokalnych, nie tylko tych, które działają na rzecz edukacji. Warto wymienić Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzekuniu, Wójta i Radę Gminy Rzekuń, Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzekuniu, Ostrołęckie Centrum Kultury, Galerię Ostrołęka, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, szkoły podstawowe gminy Rzekuń. Pracownicy owych instytucji nie tylko wspierali nasze działania fachową wiedzą, ale także korzystali z oferty zajęć dla mieszkańców gminy. Owocem działań lokalnej koalicji było zorganizowane wspólnym wysiłkiem Święto Gminy Rzekuń. Uwieńczeniem działań będzie debata oświatowa z udziałem wybranych koalicjantów, a także dzieci oraz rodziców, zmierzająca do podjęcia przez Radę Gminy Rzekuń uchwały dotyczącej zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.WYBRANE DZIAŁANIA

1. W ramach działania: „Gdzie tradycja styka się z nowoczesnością” zadbaliśmy o to, aby uczniowie mogli w bezpośredni sposób i w jak najszerszym zakresie zetknąć się z profesjonalną sztuką współczesną, klasyczną oraz bogatymi tradycjami naszego regionu. Poznawali zatem pod okiem instruktora plastyki w Galerii Ostrołęka różne techniki malarskie i rzeźbiarskie, stworzyli galerię swoich prac. Uczestniczyli w warsztatach etnograficznych: Wielkanoc na Kurpiach - poświęconych
tradycjom i obrzędom regionalnym zorganizowanym przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Uczyli się wikliniarstwa i koronkarstwa na warsztatach prowadzonych przez twórców ludowych. Pod kierunkiem instruktora tańca Ostrołęckiego Centrum Kultury szkolny zespół „Raising stars” przygotował pokaz tańca współczesnego, który z wielkim powodzeniem zaprezentował w czasie imprezy środowiskowej „Święto gminy Rzekuń”. Kółko teatralne wytrwale pracowało nad przygotowaniem trudnej sztuki teatralnej Aleksandra Fredry „Intryga na prędce”, której premiera miała miejsce podczas prezentacji lokalnej. Każdy z uczniów szkoły miał okazję być w teatrze i obejrzeć sztukę teatralną w czasie zorganizowanych wycieczek do Olsztyna i Warszawy , a także zwiedzić „perły kultury narodowej” – Zamek Królewski i Pałac w Wilanowie.


    


2. Działanie „Nasi pradziadowie znad Orza
– Archeologiczna księga pokoleń” to projekt, który pozwolił uczniom zapoznać się z elementami przeszłości własnej gminy, zwłaszcza pod kątem archeologii regionu, spopularyzować lokalne dziedzictwo kulturowe, poszerzyć wiedzę na jego temat, a przede wszystkim zainspirować młodzież do samodzielnych poszukiwań śladów przeszłości.
     W trakcie zajęć powstała dokumentacja opisowa i fotograficzna najbardziej istotnych zabytków i stanowisk, ma się ona ułożyć w album "Przeszłość Rzekunia i okolic". Badacze przeszłości poszukując śladów przodków sprzed setek i tysięcy lat, zbierali dawne przedmioty codziennego użytku, ozdoby, przedmioty kultu. Odbyli zajęcia terenowe, na których przeprowadzono symulację wykopalisk archeologicznych, wytapiano dziegieć, wykonano odlewy grotów do strzał i ozdób z ołowiu oraz strzelano z własnoręcznie zrobionych łuków. W szkole została przygotowana wystawa „Nasi pradziadowie – archeologiczna księga pokoleń”. Którą zaprezentowano całej społeczności lokalnej i zaproszonym gościom podczas „Święta Gminy Rzekuń”. Wyeksponowano na niej zabytkowe przedmioty, dokumentację osiągnięć naszych archeologów. Powstaje również projekt trasy turystyczno-historycznej po naszej gminie. Zgłębianie tajników archeologii, poznawanie podstawowych zadań i metod owej dziedziny nauki odbywa się pod okiem archeologów- Pawła Krukowskiego i Waldemara Cymesa.

    

Nasi partnerzy

              

CSS Templates