Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


Działaj ekologicznie nie wyrzucaj!


      Z początkiem roku szkolnego 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji zbiórki zużytych telefonów komórkowych "EKOSZKOŁY 2011". Akcja polega na zebraniu jak największej ilości niepotrzebnych, zużytych lub uszkodzonych telefonów komórkowych. Zebrany sprzęt zostanie odesłany do firmy, zajmującej się sortowaniem i odzyskiem niektórych elementów. Za każdy oddany telefon można otrzymać kartę-niepytajkę. Jest to jednorazowy bonus, który pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji nieprzygotowania się do lekcji. Karta-niepytajka jest imienna i można z niej skorzystać tylko raz. Każda przyniesiona komórka przeliczana jest na punkty, które wpisywane są na konto szkoły. Za otrzymane punkty będziemy mogli wybrać z katalogu atrakcyjne nagrody: sprzęt sportowy, pomoce naukowe i edukacyjne. Zanim wyrzucisz stary telefon komórkowy włącz Eko – wyobraźnię. Zużyte telefony to elektroodpady, zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych i nie można wyrzucać ich z innymi śmieciami.Template & Design by Sliffka