Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


Ogłoszenie Dyrektora     Dyrektor Gimnazjum Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje, że 7.12.2005r.

     nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową w ramach projektu

     współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

     Pracownia ta została zainstalowana w sali nr 1

    przystosowanej do tego projektu.Template & Design by Sliffka