Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


Cofnij     Chór w Spychowie      Chór w Spychowie 2008  


     Cofnij     Chór w Spychowie     Chór w Spychowie 2008  


Template & Design by Sliffka