Historia naszego gimnazjum

Historia szkoły
      Gimnazjum w Rzekuniu istnieje od 1999 r. Swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Rzekuń. Od 2004r. szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyste nadanie szkole imienia odbyło się 11 listopada 2004 r. i było połączone z otwarciem nowego obiektu sportowo - dydaktycznego szkoły. Liczba oddziałów w szkole waha się od 6 do 9. Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje. Priorytetem naszej szkoły jest kształtowanie osobowości młodego obywatela. Pamiętając o tradycji narodowej, w toku codziennej pracy pedagogicznej uczymy uniwersalnych wartości humanistycznych, uczestnictwa w kulturze i otwarcia na drugiego człowieka.


     

Baza gimnazjum


    Budynek, do którego wprowadziło się gimnazjum, wymagał kapitalnego remontu. Podjęto go już w wakacje 1999 r. Do 1 września 1999 r. wyremontowano łazienki i jeden korytarz. Dla czterech klas przeznaczono boczne skrzydło budynku z czterema izbami lekcyjnymi. W 2000 r. oddano do użytku drugie skrzydło budynku z sześcioma salami. W czasie remontu wymieniono wszystkie okna i instalację c.o. Zakupiono też nowe wyposażenie (krzesła, ławki). W 2001 r. wyremontowano istniejącą małą salę gimnastyczną, a w 2004 r. wykonano termoizolację budynku, wymianę dachu i powiększenie szatni. W 2002 r. rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej z całym zapleczem oraz dwoma klasopracowniami. Oddano je do użytku 31 sierpnia 2004 r.     Szkoła dysponuje dwiema pracowniami informatycznymi, które otrzymaliśmy w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz pracownią przekazaną przez Urząd Gminy w Rzekuniu (projekt "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń"). Posiadamy stały dostęp do Internetu. Wszyscy nauczyciele umiejętnie sięgają do jego zasobów. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej ułatwia fakt, że każdy z nich może posługiwać się indywidualnym komputerem przenośnym, a także komputerem w pokoju nauczycielskim, co pozwala nie tylko przygotować się do lekcji, ale także atrakcyjnie ją przeprowadzić. Plan wyposażenia szkoły zakłada uzupełnienie zasobów, zwłaszcza o sprzęt multimedialny. Już dziś mamy bazę do prowadzenia wielu lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych i ciągle ją rozbudowujemy. Obok nowo wybudowanej sali gimnastycznej znajdują się dwa pomieszczenia do nauki, w których zostały urządzone pracownie: biologiczna i chemiczno-fizyczna.     Na terenie szkoły zbudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową, przystosowane do rozgrywek w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz minipiłkę nożną. Zostało oddane do użytku 14 maja 2015 roku.     Zarówno budynek jak i wyposażenie gimnazjum wymagały ogromnych nakładów finansowych. Dokonanie tak daleko idących zmian, wyremontowanie i wyposażenie były możliwe dzięki ciągłej i pomyślnej współpracy dyrektora gimnazjum z władzami samorządowymi: Radą Gminy i Wójtem.Nasi partnerzy

              

CSS Templates