Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska
"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


Historia szkoły


     Gimnazjum w Rzekuniu istnieje od 1999r. Swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Rzekuń.

Od 2004r. szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyste   nadanie szkole imienia

odbyło się w dniu 11 listopada 2004r. i było połączone z otwarciem nowego obiektu

sportowo - dydaktycznego szkoły. Liczba odziałów w szkole waha się od 12 do 14, z czego

3 oddziały są zamiejscowe, funkcjonujące w Szkole Podstawowej w Ołdakach. W szkole jest

zatrudnionych 25 nauczycieli, posiadających niezbędne kwalifikacje. Priorytetem naszej

szkoły jest kształtowanie osobowości młodego obywatela. Pamiętając o tradycji narodowej

uczymy w toku codziennej pracy pedagogicznej uniwersalnych wartości humanistycznych,

uczestnictwa w kulturze i otwarcia na drugiego człowieka.Template & Design by Sliffka