Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska
"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef PiłsudskiBaza gimnazjum
    Stan budynku, do którego wprowadziło się gimnazjum, większości mieszkańcom Rzekunia był znany.

Wymagał kapitalnego remontu. Remont został podjęty już w wakacje 1999 r. Na dzień 1 września 1999 r.

wyremontowano łazienki i jeden korytarz. Dla czterech klas przeznaczono boczne skrzydło budynku z

czterema izbami lekcyjnymi. W 2000 r. oddano do użytku drugie skrzydło budynku z sześcioma izbami

lekcyjnymi. W czasie remontu wymieniono wszystkie okna na PCV i instalację c.o. Zakupiono też nowe

wyposażenie (krzesła, ławki). W 2001 r. wyremontowano istniejącą małą salę gimnastyczną, a w 2004 r.

wykonano termoizolację budynku, wymianę dachu i powiększenie szatni. W 2002 r. rozpoczęto budowę

nowej sali gimnastycznej z całym zapleczem oraz dwoma klasopracowniami. Oddano ją do użytku 31

sierpnia 2004 r. Szkoła dysponuje dwiema pracowniami informatycznymi, które otrzymaliśmy w ramach

projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Jedna pracownia została

zainstalowana 07.12.2005 roku, a druga 19.05.2006 roku. Pracownie te zostały rozbudowane, również przy

pomocy rodziców. W czasie zajęć z informatyki przy jednym komputerze pracuje jeden uczeń. Posiadamy

stały dostęp do Internetu. Wszyscy nauczyciele posiadają umiejętność posługiwania się komputerem.

Komputer w pokoju nauczycielskim umożliwił nauczycielom swobodny dostęp do sieci, który wykorzystują

w przygotowywaniu się do lekcji. Administratorem siecikomputerowej w szkole jest p. Marek Żebrowski.

Planwyposażenia szkoły     zakłada uzupełnienie zasobów, zwłaszcza w sprzęt multimedialny. Już dziś

mamy bazę do prowadzenia wielu lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych. W nowo

wybudowanej sali gimnastycznej są dwa pomieszczenia do nauki, w których zostały urządzone pracownie:

biologiczna i chemiczno - fizyczna. Zarówno budynek jak i wyposażenie gimnazjum wymagały ogromnych

nakładów finansowych. Dokonanie tak dalekich zmian remontowych i wyposażenia było możliwe dzięki

ciągłeji pomyślnej współpracy dyrektora gimnazjum z władzami samorządowymi Rady Gminy. Doceniamy

pomoc Wójta p. Bogusława Tyszki w tworzeniu gimnazjum. Za zrozumienie i zaangażowanie w imieniu

całej społeczności szkolnej, składam serdeczne podziękowanie Panu Wójtwi oraz Radzie Gminy

z przewodniczącym p. Wiesławem Kisielem i później z przewodniczącą p. Heleną Dobkowską.
Template & Design by Sliffka