Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


Młodież się bawi - Andrzejki      następna galeriaMłodież się bawi - Andrzejki     następna galeria


Template & Design by Sliffka