Akademia Uczniowska - Chemia

Akademia Uczniowska
Chemia

    


         W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 w Szkolnym Kole Naukowym z chemii w ramach projektu Akademia Uczniowska uczestniczyło 15 uczniów z klas Ia i Ic. Odbyło się 12 spotkań. Podczas zajęć przygotowano i przeprowadzono 4 eksperymenty: 1. Czy można wykryć tlenek węgla (IV) zawarty w wydychanym powietrzu? - doświadczenie przeprowadzane przez nauczyciela - Magdalenę Mieszkowską na zajęciach lekcyjnych w klasach pierwszych. 2. Czy można otrzymać tlen z rozkładu manganianu (VII) potasu? Czy magnez, siarka i węgiel spalają się w tlenie? - doświadczenie przygotowywali i przeprowadzili uczniowie z I grupy SKN na zajęciach dla innych grup oraz pozostałych klas pierwszych. 3. Czy można otrzymać wodór w szkole? – doświadczenie przygotowywali i przeprowadzili uczniowie z II grupy SKN na zajęciach lekcyjnych w klasach pierwszych. 4. Azot, tlen wodór i tlenek węgla (IV) – wzajemne nauczanie uczniów przez kolegów z III grupy, którzy przygotowali lekcję powtórzeniową i sprawdzian wiadomości dla klasy Ic. W I semestrze w ramach projektu uczestniczyło także 12 uczniów z klasy IIb. Podczas zajęć przeprowadzone zostały następujące doświadczenia i obserwacje: 1. Jak interpretować prawo zachowania masy? Jak otrzymać niebieskie kryształy na lekcji chemii? – obserwacja przeprowadzona przez nauczyciela w czasie lekcji i na SKN– Magdalenę Mieszkowską. 2. Czy sok z czerwonej kapusty będzie zmieniał kolor pod wpływem różnych substancji? – doświadczenie przeprowadzone przez uczniów z grupy I na zajęciach SKN. 3. Czy woda dobrze rozpuszcza substancje podobne do siebie? Jak sprawić, aby cukier szybciej rozpuszczał się w herbacie? Czy woda wodociągowa nadaje się do picia bez przegotowania? – eksperymenty te przeprowadzali uczniowie z grupy II na lekcjach chemii. 4. Woda i roztwory wodne oraz gospodarka zasobami wodnymi – przeprowadzone wykłady i obserwacje przez nauczyciela Magdalenę Mieszkowską przy pomocy uczniów z grupy III.         W I semestrze roku szkolnego 2010/2011 w Szkolnym Kole Naukowym z chemii w ramach projektu Akademia Uczniowska uczestniczyło 14 uczniów z klas Ia i Ic. Odbyło się 12 spotkań.
Podczas zajęć przygotowano i przeprowadzono 4 eksperymenty:
1. Czy z mieszaniny jednorodnej możemy wydobyć kryształy? - doświadczenie przeprowadzane
przez nauczyciela - Magdalenę Mieszkowską na zajęciach lekcyjnych w klasach pierwszych.
2. Czy woda z kranu jest czysta? - doświadczenie przygotowywali i przeprowadzili uczniowie
z I grupy SKN na zajęciach dla pozostałych grup.
3. Czy magnez, siarka i węgiel spalają się w tlenie? – doświadczenie przygotowywali i przeprowadzili
uczniowie z II grupy SKN na zajęciach lekcyjnych w trzech klasach pierwszych.
4. Gazy : wodór, tlen i azot – wzajemne nauczanie uczniów przez kolegów z III grupy, którzy przygotowali
lekcję powtórzeniową i sprawdzian wiadomości dla trzech klas pierwszych.
         W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 w Szkolnych Kołach Naukowych z chemii w ramach projektu Akademia Uczniowska uczestniczyło 13 uczniów z klasy I a i 13 uczniów z klasy I b. Odbyło się 12 spotkań. Podczas zajęć przygotowano i przeprowadzono 4 eksperymenty:
1. Czy z kredy szkolnej możemy otrzymać dwutlenek węgla? - doświadczenie przeprowadzone przez nauczyciela Magdalenę Mieszkowską na zajęciach lekcyjnych w klasach pierwszych.
2. Czy wodór „szczeka”? - doświadczenie przygotowywali i przeprowadzili uczniowie z grupy I SKN na zajęciach dla pozostałych grup.
3. Co to jest dyfuzja i czy jest ona możliwa do wykonania w warunkach domowych? – doświadczenie przygotowywali i przeprowadzili uczniowie z II grupy SKN na zajęciach lekcyjnych w trzech klasach pierwszych.
4. Promieniotwórczość naturalna i izotopy – wzajemne nauczanie uczniów przez kolegów z III grupy, którzy przygotowali lekcję powtórzeniową i sprawdzian wiadomości dla trzech klas pierwszych.Akademia Uczniowska

Nasi partnerzy

              

CSS Templates